Stejně jako v loňském roce připravíme ve spolupráci s partnery závodu prezentační stánky, doprovodný program závodu a současně zajistíme zábavu pro účastníky, doprovod a diváky.